لوگو مفتی قاسم

Tag: محمدقاسم

یادداشت‌

آرمان فلسطين؛ آزادسازي قبله اول

سازمان ملل متحد، پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۱/ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ با درخواست رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين مبني بر ارتقاي جايگاه فلسطين در سازمان ملل از

Read More »