لوگو مفتی قاسم

Category: به روایت شاگردان

به روایت شاگردان

نگاهی دیگر به موفقیت و شکست

عبدالحفیظ عریب: در صحبت و همراهی با حضرت استاد مفتی محمدقاسم قاسمی حفظه‌الله چیزهایی دستگیر آدم می‌شود که به‌‌سختی می‌توان از لای کتاب‌ها پیدا کرد.

Read More »
به روایت شاگردان

 سرشاخۀ درخت زیتون

یک روز پس از برگزاری بیست‌وهفتمین همایش دانش‌آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان، یکی از همین دانش‌آموختگان امسال این مرکز علمی، برای خداحافظی و طلب نصایحی که

Read More »