لوگو مفتی قاسم

Category: از نگاه دیگران

از نگاه دیگران

تعلیم دعا

یکی از شاگردان استاد مفتی محمدقاسم قاسمی برای کاری، کاغذبه‌دست محضر ایشان حاضر می‌شود. هر دو چشمش قدری سرخ و ملتهب است. استاد بلافاصله متوجه

Read More »
از نگاه دیگران

ادب مرد به ز دولت اوست

پس از نماز ظهر آخرین روز اردیبهشت سوزان ۹۶، استاد مفتی محمدقاسم قاسمی با یکی از استادان دارالعلوم زاهدان، استاد مولوی عبداللطیف نارویی سخن می‌گوید

Read More »