لوگو مفتی قاسم

نگاهی دیگر به موفقیت و شکست

عبدالحفیظ عریب: در صحبت و همراهی با حضرت استاد مفتی محمدقاسم قاسمی حفظه‌الله چیزهایی دستگیر آدم می‌شود که به‌‌سختی می‌توان از لای کتاب‌ها پیدا کرد. ایشان چند روز پیش در کلاس درس سنن ترمذی چند نکتۀ ارزنده در باب موفقیت و شکست بیان نمود که حیفم آمد از کنار آن‌ها ساده بگذرم.
حضرت استاد فرمود: «از شکست می‌شود پلی برای پیروزی‌ها ساخت. انسان تا شکست نخورد متوجه ضعف‌هایش نمی‌شود. اگر انسان مسلمان هنگام شکست در هر زمینه‌ای که باشد، به‌جای اینکه کاسه کوزه‌ها را سر دیگران بشکند، عوامل شکست خود را شناسایی کند و در پی برطرف‌کردن آن برآید، و حکمت‌های الهی را درک کند و بفهمد، شکست او تبدیل به موفقیتی بزرگ خواهد شد.
پس از شکست حکمت‌ها را با رجوع الی الله و با مراجعه به حکیمان می‌توان درک کرد و فهمید. اسباب و عوامل حقیقی را هم از حکیمان و اهل‌نظر باید پرسید.
زندگی پر از فرازونشیب است. در هیاهوی این زندگی، الله تعالی دو کس را دوست ندارد، یکی «فرح فخور» و دیگری «یئوس کفور» را. یعنی کسی را که هنگام موفقیت و پیروزی چنان شادمانی می‌کند که به مغرور شدنش می‌انجامد. موفقیتی که سبب غرور شود هیچ ارزشی ندارد. و نیز کسی را که هنگام شکست چنان ناامید می‌شود که دست از تلاش می‌کشد. او باید به‌جای ناامیدی سبب‌ها را شناسایی کند و حکمت‌ها را دریابد.»
✍🏻عبدالحفیظ عریب/ دوره حدیث دارالعلوم زاهدان/ رجب ۱۴۴۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code